lt
en ru
Pradžia
En Ru

Apie mus

VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) įsteigta 2013 m. vasario 19 d. Agentūra teikia konsultacijas ir pagalbą būsto savininkams daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) klausimais, vertina ir derina pateiktus investicijų planus, pirkimų dokumentus, bendradarbiauja su savivaldos institucijomis, inžinerinėmis konsultacinėmis įmonėmis, mokymo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt. Agentūra įgyvendina su Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, būsto priežiūros ir kokybės, efektyvių energiją taupančių priemonių įgyvendinimu susijusią veiklą, organizuoja mokymus, seminarus.

Agentūra dalyvauja ir ES lėšomis remiamuose tarptautiniuose projektuose, kurie stiprina bendradarbiavimą su kitų šalių būsto partneriais ir didina gebėjimus bei patirtį rengiant projektus, susijusius su alternatyvių energijos šaltinių įgyvendinimu daugiabučiuose pastatuose, plėtojant pasyvaus energijos vartojimui namo statybos idėjas ir vykdo veiklą, susijusią su būsto savininkų skatinimu atnaujinti daugiabučius namus.

Artimiausiu metu VŠĮ Būsto energijos taupymo agentūrai planuojama pavesti kuruoti ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių ar jų valdomų viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo projektų įgyvendinimą.

Agentūra šiuo metu taip pat įgyvendina projektą „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas, II etapas“ Nr. VP3-1.1-AM-02-V-01-002, kurio pagrindinis tikslas – paskatinti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkus dalyvauti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje.

Mūsų misija:

Užtikrinti Agentūros administruojamų energinio efektyvumo didinimo programų ir projektų tinkamą valdymą bei įgyvendinimą.

Mūsų vizija:

Būti patikima, novatoriška organizacija, efektyviai prisidedančia prie šalies energinio efektyvumo didinimo.

Mūsų vertybės:

  • Skaidrumas.
  • Profesionalumas.
  • Efektyvumas.

Veikla

En Ru