lt
en ru
Pradžia
En Ru

Darbuotojų kontaktai

Viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra nuo 2021 m. lapkričio 1 d. nebeadministruoja LR Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 patvirtintos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos (toliau - Programa) bei nevykdo Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme (toliau - Įstatymas) nustatytų funkcijų.

Pažymėtina, kad nuo 2021 m. lapkričio 1 d. Programą administruoja ir Įstatyme numatytas funkcijas vykdo LR aplinkos ministro 2021 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-409 įgaliota Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, todėl visi prašymai, dokumentai ir informacija, susijusi su daugiabučių namų atnaujinimu (modernizavimu) nuo 2021 m. lakpričio 1 d. turėtų būti teikiami Aplinkos projektų valdymo agentūrai. 

Dokumentus ir užklausimus galite pateikti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos informacinėje sistemoje (DNAMP),   el. paštu: renovacija@apva.lt, taip pat adresu: Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius.

Informaciją apie atitinkamiems regionams priskirtus atsakingus specialistus rasite Aplinkos projektų valdymo agentūros tinklapyje adresu https://www.apva.lt/struktura-ir-kontaktai-2/darbuotoju-kontaktai/  prie Pastatų energinio taupumo departamento projektų įgyvendinimo ir priežiūros skyriaus darbuotojų kontaktų.  

Nemokamos informacijos numeris daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) klausimais: 8 800 200 12 (darbo valandomis).

 

En Ru