lt
en ru
Pradžia
En Ru

Europos judumo savaitė 2020

Kiekvienais metais rugsėjo 16-22 dienomis pasaulyje vyksta Europos judumo savaitės renginiai. Tai didžiausia tvaraus judėjimo kampanija pasaulyje.

2020 m. EUROPOS JUDUMO SAVAITĖS tema yra „Judumas – be jokios taršos“. Tai atspindi ambicingą tikslą, kad iki 2050 m. visas žemynas neišskirtų anglies dioksido. Šia tema taip pat siekiama pabrėžti neteršiančio transporto prieinamumą ir skatinti kurti visus įtraukiančią sistemą. Nors tyrėjai nustatė, kad didžiuosiuose miestuose sumažėjo kelionių automobiliu ir prognozuojama, kad ateinančiais metais 50 % kelionių vyks viešuoju transportu, dviračiu arba pėsčiomis, naujausi Europos aplinkos agentūros (EAA) tyrimai patvirtina, kad transporto tarša ženkliai padidėjo, lyginant su 1990 m. rodmenimis.

Pagal Paryžiaus sutartį, kurios tikslas yra klimato šilimą sulaikyti iki 1,5 laipsnio ribos, būtina sustabdyti anglies dioksido išskyrimą iki 2050 m.

Neutralumą anglies dioksido taršos atžvilgiu galima pasiekti keliais būdais, įskaitant anglies dioksido taršos mažinimą teikiant prioritetą mažai ir visiškai neteršiančiam viešajam ir asmeniniam transportui, taip pat ėjimui ir važiavimui dviračiu.

Būsto energijos taupymo agentūra prisideda prie judumo savaitės iniciatyvų, o taip pat primena, kad prisidėti prie klimato kaitos mažinimo galima ir atnaujinant savo daugiabutį. ES Pastatų energinio efektyvumo direktyva numato, jog didžioji dalis pastatų ne vėliau kaip iki 2050 m. turi tapti neutralūs anglies dioksido išmetimui ir ekonomiškai efektyviai pertvarkyti į beveik nulinės energijos, t.y. beveik nevartojančius energijos pastatus.

Skaičiuojama, jog arti 80 proc. Europos pastatų yra energiškai neefektyvūs, jie sunaudoja 40 proc. visos energijos ir į atmosferą išleidžia apie 36 proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Šie skaičiai yra akivaizdus įrodymas, jog pastatų sektoriuje glūdi didžiulis energijos taupymo ir klimato kaitos mažinimo potencialas.

Daugiau informacijos apie judumo savaitę: https://am.lrv.lt/lt/apie-ministerija/akcijos-ir-kampanijos/europos-judumo-savaite/europos-judumo-savaite-2020 

En Ru