Apie musNaujienosProjektaiMokymaiKorupcijos prevencijaStruktūra ir kontaktaiDirektoriaus darbotvarkė

Apie mus

VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) įsteigta 2013 m. vasario 19 d. Agentūra teikia konsultacijas ir pagalbą būsto savininkams daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) klausimais, vertina ir derina pateiktus investicijų planus, pirkimų dokumentus, bendradarbiauja su savivaldos institucijomis, inžinerinėmis konsultacinėmis įmonėmis, mokymo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt. Agentūra įgyvendina su Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, būsto priežiūros ir kokybės, efektyvių energiją taupančių priemonių įgyvendinimu susijusią veiklą, organizuoja mokymus, seminarus.

Agentūra dalyvauja ir ES lėšomis remiamuose tarptautiniuose projektuose, kurie stiprina bendradarbiavimą su kitų šalių būsto partneriais ir didina gebėjimus bei patirtį rengiant projektus, susijusius su alternatyvių energijos šaltinių įgyvendinimu daugiabučiuose pastatuose, plėtojant pasyvaus energijos vartojimui namo statybos idėjas ir vykdo veiklą, susijusią su būsto savininkų skatinimu atnaujinti daugiabučius namus.

Artimiausiu metu VŠĮ Būsto energijos taupymo agentūrai planuojama pavesti kuruoti ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių ar jų valdomų viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo projektų įgyvendinimą.

Agentūra šiuo metu taip pat  įgyvendina projektą „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas, II etapas“ Nr. VP3-1.1-AM-02-V-01-002, kurio pagrindinis tikslas – paskatinti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkus dalyvauti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje.

Mūsų misija:

Užtikrinti Agentūros administruojamų energinio efektyvumo didinimo programų ir projektų tinkamą valdymą bei įgyvendinimą.

Mūsų vizija:

Būti patikima, novatoriška organizacija, efektyviai prisidedančia prie šalies energinio efektyvumo didinimo.

Mūsų vertybės:

Skaidrumas. Profesionalumas. Efektyvumas.

Veikla

VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros įstatai

VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros darbo tvarkos taisyklės

 

Struktūra

Direktorius

Direktoriaus pavaduotojo viešinimo programos įgyvendinimui pareigybės aprašymas

Direktoriaus pavaduotojo projektų įgyvendinimui pareigybės aprašymas

Atstovo ryšiams su visuomene pareigybės aprašymas

Projektų įgyvendinimo skyrius

Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyrius

Finansų skyrius

Teisės ir turto valdymo skyrius

Viešinimo programos įgyvendinimo skyrius

Pareigybių sąrašas, į kurias skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai

VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros vidaus procedūrų aprašas

Įsakymas dėl vidaus procedūrų patvirtinimo

Procedūros I dalis (MP įvertinimas)

Procedūros II dalis (Paraiškų + IP vertinimas) nuo 2017-10-19

Procedūros III dalis (pirkimų vertinimas)

Procedūros IV dalis (patikra, aktų pasirašymas, skundų nagrinėjimas)

Procedūros V dalis (nereikšminga pagalba)

Procedūros VI dalis (lėšų susigrąžinimas, projekto priežiūra, terminų pratęsimas)

Procedūros VII dalis (DNAMP’is naudojimas)

Kodėl nepalaikoma IE8 naršyklė?

Nes mirštančių naršyklių mes nepalaikome. *

Dauguma šiandien naudojamų naršyklių automatiškai atsinaujina į naujausią versiją – įskaitant Chrome, Firefox ir Internet Explorer (pradedant IE9 versija). IE8 yra paskutinė Internet Explorer naršyklė, palaikoma Windows XP operacinėje sistemoje. Jau kitais metais Microsoft palaikymas šiai naršyklei bus oficialiai nutrauktas.

Parsisiųsti naujausią naršyklę ir vėl džiaugtis gyvenimu galite iš čia: